Inžiniersky študijný program

Riadenie technologických procesov v chémii a v potravinárstve (RTP)

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu nachádza uplatnenie v praxi v mnohých oblastiach:

  • vedúci alebo samostatný pracovník tvorivého tímu v oblasti riadenia výskumu a vývoja
  • v riadení chemických a potravinárskych technológií
  • ako projektový manažér
  • v inžiniersko-investorských a poradenských organizáciách
  • vo vzdelávacích inštitúciách
  • v štátnej správe
  • v bankovníctve
  • v mnohých  oblastiach hospodárskej praxe