Inžiniersky študijný program

Riadenie technologických procesov v chémii a v potravinárstve (RTP)

Rozvrhy ZS 2015/2016

ROZVRH 1. ročník Ing. štúdia ZS 2015/2016

Pondelok  

11        CH 013           P- Aplikovaná termodynamika

12        CH 013           P- Aplikovaná termodynamika

13:30   CH 601           P - Rozpočtovníctvo v technológiách

14:20   CH 601           P - Rozpočtovníctvo v technológiách

15:20   CH 601           C - Rozpočtovníctvo v technológiách

16:10   CH 601           C - Rozpočtovníctvo v technológiách

17        P 25               C- Aplikovaná termodynamika

           

Utorok

7          CH 252           C- Informačné technológie I

8          CH 252           C- Informačné technológie I

9          CH 606           P - Komunikačné zručnosti

10        CH 606           P - Komunikačné zručnosti

11        CH 606           C - Komunikačné zručnosti

12       

13        CH 601           C - Marketing v priemyselných podnikoch

14        CH 601           C - Marketing v priemyselných podnikoch

15        CH 601           P - Marketing v priemyselných podnikoch

16        CH 601           P - Marketing v priemyselných podnikoch

           

Streda

8          CH 606           P- Podnikové hospodárstvo

9          CH 606           P- Podnikové hospodárstvo

10        CH 601           P - Strategické riadenie v technológiách

11        CH 601           P - Strategické riadenie v technológiách

12                   

13        CH 606           C- Podnikové hospodárstvo

14        CH 606           C- Podnikové hospodárstvo             

 

Štvrtok       

8          CH 601           P - Anorganická technológia pre pokročilých  

9          CH 601           P - Anorganická technológia pre pokročilých          

10        CH 601           C - Strategické riadenie v technológiách

11        CH 601           C - Strategické riadenie v technológiách

12       

13       

14        knižnica odd. anorg.technol. P - Technológia moderných materiálov

15        knižnica odd. anorg.technol. P - Technológia moderných materiálov

16       

17        CH 011           P - Korózia a ochrana materiálov

18        CH 011           P - Korózia a ochrana materiálov

 

ROZVRH 2. ročník Ing. štúdia ZS 2015/2016

           

Utorok

7          CH 252           C - Informačné technológie II

8          CH 252           C - Informačné technológie II          

9          CH 601           P - Simulačný tréning riadiacich činností v technológiách  

10        CH 601           P - Simulačný tréning riadiacich činností v technológiách  

11        CH 252           C - Simulačný tréning riadiacich činností v technológiách

12        CH 252           C - Simulačný tréning riadiacich činností v technológiách

13                                                      

                       

Streda

11       

12        CH 601           P - Finančno-ekonomická analýza v technológiách 

13        CH 601           P - Finančno-ekonomická analýza v technológiách             

14        CH 601           P - Finančno-ekonomická analýza v technológiách 

15       

           

Štvrtok

7          CH 606           P - Riadenie ľudských zdrojov

8          CH 606           P - Riadenie ľudských zdrojov

9          CH 606           P - Daňový systém

10        CH 606           P - Daňový systém

11        CH 606           C - Daňový systém

12       

13       

14       

15        CH 601           C - Finančno-ekonomická analýza v technológiách 

16        CH 601           C - Finančno-ekonomická analýza v technológiách 

17       

 

Piatok

7

8          CH 013           P - Organická technológia pre pokročilých

9          CH 013           P - Organická technológia pre pokročilých

10        CH 601           C - Laboratórium riadenia technologických procesov

11        CH 601           C - Laboratórium riadenia technologických procesov

12        CH 601           C - Laboratórium riadenia technologických procesov

13        CH 601           C - Laboratórium riadenia technologických procesov

14