Profil absolventa

Akreditovaný bakalársky študijný program Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve je určený najmä pre tých, ktorí majú záujem o technicko-inžinierske štúdium s prehĺbením znalostí chémie, informatiky, počítačov, manažmentu a ekonomických vied. Absolvent študijného programu získa vzdelanie v oblasti zavádzania a využívania automatizácie v chemickom a potravinárskom priemysle, v oblasti aplikácie informačných technológií v chemickom a potravinárskom priemysle, v oblasti riadenia od najjednoduchších procesov až po manažment podnikov, pričom bude mať aj základné znalosti o technológiách chemického a potravinárskeho priemyslu. Absolventi tohoto programu patria k tým, ktorí majú najlepšie predpoklady urobiť kariéru nielen v chemickom a potravinárskom priemysle ale i v iných odvetviach hospodárstva a výskume.

Absolvent ovláda z oblasti automatizácie:

Absolvent ovláda z oblasti informatizácie:

Absolvent ovláda z oblasti ekonomiky a manažmentu:

  • základy ekonomickej teórie
  • teóriu riadenia
  • ekonomiku a manažment podniku
  • základy logistiky
  • podnikové financie a finančný manažment
  • personálny manažment a manažment kvality