Prečo sa stať študentom programu

Keď som sa rozhodoval kam pôjdem na vysokú školu, tak som v prvom rade chcel, aby mi škola niečo dala. Chcel som, aby ma štúdium bavilo chodiť a aby som sa tam nenudil. Vždy ma to ťahalo k praktickým veciam, k technike, počítačom a prírodovedným predmetom. Filip, absolvent AIM, študent inžinierskeho štúdia.

Trend, 17.3.2016: Pri skôr či neskôr nevyhnutnej digitálnej transformácii (smart industry) bude množstvo firiem a podnikov potrebovať ľudí s informatickou, robotickou a automatizačnou špecializáciou. Vláda by preto podľa ITAS-u mala vytvoriť „predpoklady na dostatočné zásobenie pracovného trhu kvalifikovanými odborníkmi“.

Absolventi programu

 • nemajú problém s uplatnením sa na trhu práce nielen na Slovensku ale ani v zahraničí
 • určite nie sú odkázaní na navštevovanie úradov práce
 • pracujú v atraktívnej a dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti
 • sú finančne primerane ohodnotení
 • vďaka prenikaniu informačných technológií do všetkých oblastí života nachádzajú uplatnenie nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, ale i v ostatných priemyselných odvetviach, bankovníctve, finančníctve a verejnej správe
 • väčšina absolventov sa uplatnila vo vrcholových funkciách chemických a potravinárskych podnikov, ale i v bankovom a finančnom sektore, resp. v štátnej a verejnej správe

Študenti programu

 • si môžu prispôsobiť svoje tempo štúdia - ponúka im to kreditový systém štúdia, pomocou ktorého sa dá individualizovať priebeh štúdia
 • používajú informačno-komunikačné technológie pri výučbe - o e-learningu u nás nielen hovoríme. Pozrite si už teraz niektoré zaujímavé e-predmety, prípadne si ich začnite študovať. Disponujeme vynikajúco vybavenými učebňami s PC, tenkými klientmi, pracovnými stanicami.
 • poznajú a aktívne používajú open source programy (Linux, OpenOffice, Moodle, ...).
 • sú zapájaní do vedeckej a výskumnej činnosti - spolupracujú na zaujímavých projektoch
 • majú rozsiahly sociálny program - internáty, šport, kultúra, katedrovice.