Poďte sa hrať s automatizáciou

Lego

LEGO Mindstorms NXT Stavebnica s programovateľnou NXT kockou a rozličnými senzormi je zaujímavý nástroj na programovanie a navrhovanie rôznych druhov robotov na viaceré predmety – riadenie procesov, projektovanie riadiacich systémov a iné. Študenti môžu aplikovať svoje znalosti pri stavaní múdrych robotov, zbieraní dát a prezentácii nameraných výsledkov. Takto sú motivovaní riešiť praktické problémy či vytvárať a overovať vlastné námety.

Pomocou tejto stavebnice sa dajú jednoducho vytvárať roboty či vozidlá, ktoré si samé dokážu nájsť cestu, zaparkovať, prekonať prekážku či zbierať predmety roztrúsené po miestnosti. Mechanizmy tiež dokážu reagovať na hlasové povely, čo sa dá využiť napríklad pre vzájomnú komunikáciu a koordináciu viacerých robotov.

V novembri 2007 sme kúpili dve stavebnice Lego NXT, ktoré sú k dispozícii študentom v rámci vybraných bakalárskych a diplomových prác ako aj v niektorých predmetoch. Viac sa o robotoch Lego NXT dozviete na ich domovskej stránke.

V roku 2009 sme nakúpili ďalších 6 stavebníc a sú využívané priamo v pedagogickom procese ako riadené diskrétne a logické procesy.

Prvé úspechy našich štvrtákov sú na obrázkoch nižšie (kliknite na zväčšenie).

       
Netlač sa naň!  Sleduj čiaru!  Stop! Cestná kontrola  Uff, tuším nás poslúchajú