Novinky

Január 2018

Prichádza 4. priemyselná revolúcia a naši absolventi sú na ňu pripravení. Firmy oceňujú nielen profil ale aj kvalitu našich absolventov s kombinovanými znalosťami automatizácie a IT. V nadchádzajúcich rokoch bude vďaka automatizácii, kybernetike a robotike síce menej pracovných miest, ale o to viac budú potrební naši odborníci, ktorí budú ovládať konfiguráciu, servis, nastavovanie, optimalizáciu zložitých cyber-fyzikálnych systémov.

Všetci naši absolventi si úspešne našli zamestnanie v odbore, a to väčšinou už počas štúdia formou študentských uväzkov.

September 2015

Osem vybraných predmetov inžinierskeho štúdia má podporu na youtube, kde sa nachádzajú ich kompletné prednášky.

Na vybraných predmetoch inžinierskeho štúdia participujú asistenti Ayush Sharma a Deepak Ingole z Indie. Znamená to síce náročnejšie štúdium, ale naši absolventi oceňujú, že sa tým ich jazyková úroveň a schopnosť presadiť sa vo firmách zvýšili. A to bez nutnosti si platiť jazykové kurzy :-)

Inžiniersky program AI (Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve) bol opäť úspešne akreditovaný bez obmedzenia.

Február 2013

Predmet Prediktívne riadenie bude od tohto semestra prednášaný po anglicky. Cieľom je zlepšenie jazykových znalostí našich absolventov a lepšie oboznámenie sa s odbornou angličtinou v odbore. S týmto účelom už prebiehajú prezentácie študentov v semestrálnych a v diplomovom projekte po anglicky.

September 2009

Inžiniersky program AI (Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve) bol úspešne akreditovaný bez obmedzenia.

September 2008 - nový inžiniersky program

V tomto školskom roku sme po prvýkrát otvorili nový inžiniersky program AI (Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve). Doterajší študijný program sme zabezpečovali v spolupráci s Ústavom chemického a environmentálneho inžinierstva (Chemické inžinierstvo a riadenie procesov). Prihlásilo sa nám na štúdium rekordný počet záujemcov — 33. Taký počet študentov sme ešte v histórii katedry a oddelenia nikdy nemali.

Apríl 2007 - ŠVOČ v Ostrave

Naši študenti sa zúčastnili na ŠVOČ v Ostrave.

December 2006 - Projekt Socrates 2007/08

Máme uzatvorené dve bilaterálne rámcové zmluvy pre absolvovanie diplomovej práce v zahraničí pre rok 2006/07 - Lausanne (CH) a Nancy (FR).

Október 2006 - Naši absolventi 2006 v praxi - žiaden nezamestnaný:

Ing. M. Herceg doktorand FCHPT STU
Ing. P. Petruš HANIL E-HWA SLOVAKIA s.r.o., Dubnica nad Váhom, pozícia: IT developer
Ing. I. Stolárik SOITRON a.s., Bratislava, pozícia: Unix 1st Line System Engineer
Ing. B. Šátková PROCESYS, Bratislava
Ing. Š. Ševčík SOITRON a.s., Bratislava, pozícia: SAP Backup 2nd Line
Ing. K. Vaneková doktorand FCHPT STU

Október 2006 - Bakalárske projekty 2006/07

Oddelenie vypísalo bakalárske projekty, na ktoré sa dá prihlasovať -- priamo cez internet, alebo pohovorom s vedúcim práce. Ak je práca, ktorá Vás zaujíma, už zadaná, je možné ju vypísať ešte raz.

Jún 2006 - Solaris a pracovné stanice

Od roku 2006/07 bude využitá aj najnovšia IT učebňa s pracovnými stanicami s operačným systémom Solaris 10, vybudovaná z grantových prostriedkov našej fakultnej knižnice (Ing. Dzivák). Sú v nej pracovné stanice Sun Ultra 20 (Model 144, 512 MB, 80 GB, DVD ROM) s softvérom Sun Studio, Sun Java Studio Creator a Sun Java Studio Enterprise. Na nich sa budú preberať základy administrácie Solaris.

Marec 2006 - Solaris v 638

Terminálová učebňa v 638 s tenkými klientmi na báze operačného systému Solaris už má svoj vek. Meníme prostredie na moderný Java Desktop bežiaci na nových a rýchlych serveroch.

Január 2006 - Projekt Socrates 2006/07

Máme uzatvorené dve bilaterálne rámcové zmluvy pre absolvovanie diplomovej práce v zahraničí pre rok 2006/07 - Bochum (DE) a Nancy (FR).

December 2005 - Bakalárske projekty 2005/06

Z desiatich prihlásených záujemcov o bakalársky projekt sme priamo akceptovali 7. Aj zvyšní študenti sú administratívne vedení v rámci nového ústavu Informatizácie, automatizácie a matematiky a pracujú na témach, ktoré si zvolili.

November 2005 - Bakalárske projekty 2005/06

Oddelenie vypísalo bakalárske projekty, na ktoré sa dá prihlasovať. Na základe posledných informácií z vedenia fakulty bude ale počet projektov na oddeleniach obmedzený a medzi registrovanými študentmi bude vykonávaný výber. V tejto oblasti budeme spolupracovať tiež s oddelením matematiky, ktorá bude spolu s naším oddelením od nového roku v spoločnom ústave.

Október 2005 - študenti prvého ročníka

Celkový počet študentov v prvom ročníku inžinierskeho štúdia dosiahol 16, pričom 5 študenti z programu Chemická informatika (zabezpečuje oddelenie matematiky) u nás môžu absolvovať výberové predmety.

September 2005 - Naši absolventi 2005 v praxi - žiaden nezamestnaný:

Ing. Baleja PSA Citroen, Trnava
Ing. Borkovič Siemens PSE, Bratislava
Ing. Burian doktorand FCHPT STU
Ing. Čižniar dvojitá doktorantúra: FCHPT STU a ENSIC Nancy (FR)
Ing. Hisira PSA Citroen, Trnava
Ing. Palacka ICM Unicomp, Írsko
Ing. Pastoreková   doktorand FCHPT STU
Ing. Prček ICM Unicomp, Írsko
Ing. Rybárová UNISYS Bratislava
Ing. Valo Accenture, USA
Ing. Závacká doktorand FCHPT STU