Novinky

Nový študijný program
Pripravili sme nový program RP, ktorý začne platiť od šk. roku 2021/22. 
Priemysel 4.0
Kým v ostatných pracovných odvetiach bude počet pracujúcich dlhodobo vďaka robotike a kybernetike klesať, naši absolventi budú mať práce stále viac. A to znamená aj lepšiu uplatniteľnosť a zárobky.
Nový študijný program
Pripravili sme upravený program AIM, ktorý začal platiť od šk. roku 2015/16. Jeho hlavnými črtami sú:
  • zvýšený počet výberových a povinne voliteľných programov pre lepšie zameranie absolventa
  • možnosť vybrať si medzi predmetmi orientovanými na manažment alebo na automatizáciu/informatizáciu

Študijné plány nového programu sú dostupné v materiáloch na stiahnutie.

Štúdium v šk. roku 2018/2019
Otvárame prihlasovanie na bakalárske štúdium pre program AIM v Bratislave, ktoré prebieha štandardne v systéme FCHPT. Prvý termín pre prihlásenie je do 30.4.2018 a druhý do 10.8.2018. Prijíma sa bez prijímacej skúšky.
Január 2016
Agentúra ARRA vyhodnotila za rok 2015 opäť našu fakultu ako najlepšiu technickú fakultu na Slovensku a druhú najlepšiu na území Česka a Slovenska.
Štúdium v šk. roku 2013/2014
Otvárame prihlasovanie na bakalárske štúdium pre program AIM v Bratislave, ktoré prebieha štandardne v systéme FCHPT. Prvý termín pre prihlásenie je do 31.3.2014 a druhý do 13.8.2014.
December 2013
Agentúra ARRA už po 6. raz vyhodnotila našu fakultu ako najlepšiu technickú fakultu na Slovensku. Začíname byť uznávaným symbolom kvality a prejavuje sa to aj u záujemcov o štúdium. V tomto roku sme nepocítili pokles počtu študentov. Sme radi, že sa dobré vzdelanie a ponuky na prácu začínajú pre našich absolventov vyplácať. Viac na tejto stránke.
Február 2013
Veľa úsilia venujeme jazykovým znalostiam našich absolventov. Približne 10% študentov záverečného ročníka absolvuje diplomové stáže na partnerských pracoviskách v Európe. Študenti inžinierskeho štúdia prezentujú svoje semestrálne projekty po anglicky. Viacero predmetov má podklady k prezentáciám prednášajúcich v angličtine. Od letného semestra sú predmety inžinierskeho štúdia Prediktívne riadenie a Identifikácia prednášané v angličtine. Od budúceho školského roka k nim budú pribúdať ďalšie. Záleží nám na tom, aby naši absolventi boli jazykovo zdatní a mali znalosti odbornej angličtiny.
Január 2013
Kúpili sme 10 mikropočítačov Raspberry Pi, ktoré začíname v letnom semestri využívať na predmete Operačné systémy pre výučbu Linuxu. Tieto počítače stoja okolo 30 Eur a sú ideálne na výučbu programovania a Linuxu. Predpokladáme, že postupne ich budeme mať tak, aby s nimi mohli študenti pracovať individuálne aj doma. V ďalšom ich tiež využijeme pre jednoduchú automatizáciu a vizualizácie.
December 2012
Agentúra ARRA opäť vyhodnotila našu fakultu ako najlepšiu technickú fakultu na Slovensku. Viac na tejto stránke.
September 2012
Otvorili sme náš študijný program iba v Bratislave (Humenné bolo ukončené). Celkový počet študentov je 70. Ustanovili sme pedagogických vedúcich v jednotlivých krúžkoch, ktorými sú vyučujúci v predmete MPSD (metódy počítačového spracovania dát).
Štúdium v šk. roku 2012/2013
Otvárame prihlasovanie na bakalárske šúdium pre program AIM v Bratislave, ktoré prebieha štandardne v systéme FCHPT. Prvý termín pre prihlásenie je do 30.4.2012 a druhý do 15.8.2012. Štúdium v Humennom sa neotvára.
Február 2011
Náš program sa zapája do medzinárodného projektu Junior Achievement. V rámci neho si od letného semestra študenti vo vybraných predmetoch vytvárajú a spravujú študentské akciové spoločnosti, v ktorých získavajú praktické skúsenosti vo viacerých oblastiach manažmentu [viac ... ].
September 2010
Otvorili sme náš študijný program iba v Bratislave (Humenné sa neotvára). Celkový počet študentov je 130, čo je za posledné roky jeden z najlepších výsledkov.
Štúdium v šk. roku 2010/2011
Otvárame prihlasovanie na bakalárske šúdium pre program AIM, ktoré prebieha štandardne v systéme FCHPT. Prvý termín pre prihlásenie je do 30.4.2010 a druhý do 15.8.2010.

V komplexnej akreditácii univerzít sme ponúkli modifikovaný materiál nášho programu. Jeho hlavným cieľom je zvýšenie aktraktívnosti a odstránenie niektorých slabších miest doterajšieho. Tento materiál bol akreditovaný bez obmedzení a bude platiť už od nasledujúceho školského roka 2010/2011. Hlavné zmeny oproti doterajšiemu programu: zlepšená priechodnosť a nadväznosť predmetov, nižší počet skúšok, zvýšenie podielu prác na projektoch, zvýšenie podielu predmetov IT, automatizácie a manažmentu.

Pozrite si štruktúru predmetov alebo si stiahnite celý akreditačný spis nového programu.

September 2009
Otvorili sme náš študijný program nielen v Bratislave, ale aj ako jediný program v Humennom. Celkový počet študentov je 157. AIM je tak najúspešnejším programom na FCHPT STU.
December 2008
Agentúra ARRA vyhodnotila našu fakultu ako najlepšiu technickú fakultu na Slovensku. FCHPT je výrazne lepšia aj ako technické fakulty v Čechách. Viac na webe ARRA.
November 2008
Príďte so svojím notebookom k nám na ústav. Ako prví na fakulte máme kompletné pokrytie rýchlym bezdrôtovým (wifi) internetom s voľným prístupom.
Október 2008
Otvorili sme náš študijný program nielen v Bratislave, ale aj ako jediný program v Humennom. Celkový počet študentov je 85. AIM je opäť jedným z najúspešnejších programov na FCHPT STU.
December 2007
Agentúra ARRA opäť vyhodnotila našu fakultu ako najlepšiu technickú fakultu na Slovensku. Viac na tejto stránke.
Október 2007
Ustanovení pedagogickí vedúci a poradcovia v jednotlivých študijných skupinách: Ing. Katarína Vaneková a Ing. Jana Závacká. Kontakty na nich na jednotlivých linkách.
September 2007
Zápis do 1. ročníka. Otvorili sme náš študijný program nielen v Bratislave, ale aj ako jediný program v Humennom. Počty študentov: Bratislava 73, Humenné 16, plus študenti externého štúdia. AIM je druhý najúspešnejší program na FCHPT STU.
Október 2006
Ustanovení pedagogickí vedúci a poradcovia v jednotlivých študijných skupinách: Ing. Michal Čižniar, Ing. Lucia Pastoreková, Ing. Dalibor Puna, Ing. Jana Závacká. Kontakty na nich na jednotlivých linkách. Prebehli úvodné stretnutia so študentmi. Vytvorili sme Moodle kurz AIM2006, kde sa môžeme virtuálne stretávať.
September 2006
Zápis do 1. ročníka. Otvorili sme náš študijný program nielen v Bratislave, ale aj v Humennom. Počty študentov: Bratislava 74, Humenné 17, plus študenti externého štúdia. AIM je tak opäť jedným z najúspešnejších programov na FCHPT STU.
Marec 2006
Ukončenie prihlášok na štúdium v našom programe v 1. kole je 31. 3. 2006 (druhé kolo bude v auguste). Predpokladané maximálne smerné číslo akceptovaných uchádzačov v Bratislave na dennom štúdiu je okolo 200. V minulom šk. roku sme tento počet nedosiahli, takže je tu šanca pre každého. Približne 90% uchádzačov v minulom školskom roku nerobilo prijímacie pohovory a boli prijatí na základe výsledkov zo strednej školy.
Február 2006
Ako prví na fakulte zavádzame e-learningový spôsob výučby v dvoch predmetoch: Metódy počítačového spracovania dát (MATLAB) a Optimalizácia. Viac na E-FChPT.
December 2005
Agentúra ARRA vyhodnotila našu fakultu ako najlepšiu technickú fakultu na Slovensku. Viac na tejto stránke.
Október 2005
Ustanovení pedagogickí vedúci a poradcovia v jednotlivých študijných skupinách: Doc. Ing. Monika Bakošová, CSc., Doc. Ing. Ján Dvoran, CSc., Ing. Mária Karšaiová, CSc.. Kontakty na nich na jednotlivých linkách. Prebehli úvodné stretnutia so študentmi.
September 2005
Zápis do 1. ročníka. Otvorili sme náš nový študijný program nielen v Bratislave, ale aj v Humennom. Počty študentov: Bratislava 153 (denné) a 35 (externé), Humenné 37 (denné) a 50 (externé). AIM je tak najúspešnejší bakalársky program na FCHPT STU.