Podpora štúdia modernými e-learningovými metódami

Ako prvé oddelenie na fakulte sme sa pustili v roku 2005 do procesu komplexného prebudovania systému výučby pomocou moderných metód e-learningu.

https://moodle.uiam.sk

Čo to znamená:

Oddelenie administruje všeobecnú web platformu pre študentov a pedagógov založenú na Open Source projekte Moodle. Systém je dostupný 7 dní do týždňa, 24 hodín denne z ľubovoľného počítača pripojeného na Internet. Efektívne kombinuje tradičné formy vzdelávania a e-learning. Pomocou vzdialeného prístupu z domu, internátu, či zo školy umožňuje využívať internetové zdroje, pracovať na zadaniach, testoch a úlohách. Počas výučby v počítačových učebniach dovoľuje pracovať v skupinách, kooperovať s ostatnými študentmi a komunikovať s učiteľom.

Dostupné zdroje v systéme zahrňujú nielen učebné materiály, ale aj napríklad zadania, testy, ankety, diskusné fóra.

Študent odovzdáva vypracované zadania elektronicky a rovnako aj dostáva svoje hodnotenie. Pri svojom vzdelávaní si zvolí optimálnym spôsobom vlastné tempo, čas a miesto. Výsledkom je rýchlejšie napredovanie a trvalejšie znalosti.

Je teda možné absolvovať po dohode s pedagógom vybrané predmety dištančnou metódou.

Učiteľ je dokonale informovaný o progrese každého študenta, o jeho aktivitách. Môže reagovať individuálne aj skupinovo, v učebniach, aj mimo nich.

Predmety ponúkané touto formou v inžinierskom štúdiu po roku 2012: všetky

Predmety ponúkané touto formou v inžinierskom štúdiu v roku 2005/2006:

 • Informačné technológie I
 • Programovanie v jazyku C
 • MATLAB
 • Experimentálna identifikácia
 • Tvorba statických web stránok
 • Teória riadenia I
 • Operačné systémy

Modul pre Operačné systémy zahrňuje 5 certifikovaných e-learningových modulov firmy Sun "Základy práce v operačnom systéme Solaris" v anglickom jazyku.

V roku 2006/2007 pribudli ďalšie predmety:

 • Informačné technológie II
 • Dynamika procesov
 • Riadenie technologických procesov
 • Optimalizácia
 • Teória riadenia II

V roku 2007/2008: predmety na F (f podstate fšecko)