Prečo sa stať študentom programu

Absolventi programu

 • nemajú problém s uplatnením sa na trhu práce nielen na Slovensku ale ani v zahraničí
 • určite nie sú odkázaní na navštevovanie úradov práce
 • pracujú v atraktívnej a dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti
 • sú finančne primerane ohodnotení
 • vďaka prenikaniu informačných technológií do všetkých oblastí života nachádzajú uplatnenie nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, ale i v ostatných priemyselných odvetviach, bankovníctve, finančníctve a verejnej správe

Študentom ponúkame

 • zaujímavé a perspektívne štúdium
 • prácu v moderne vybavených počítačových laboratóriách
 • prácu v moderne vybavených laboratóriách riadenia procesov
 • individuálne vedenie študentov
 • možnosť absolvovať časť štúdia alebo vypracovania záverečnej práce
 • v zahraničí
 • možnosť zapojenia sa do domácich i zahraničných výskumných projektoch

Od študentov vyžadujeme

 • chuť študovať a naučiť sa
 • vytrvalosť