Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu sa uplatní:

 • vo firmách zaoberajúcich sa meraním, reguláciou, automatizáciou nielen v
  chemickom a potravinárskom priemysle, avšak znalosť chemických a
  potravinárskych technológií býva výhodou pri uplatňovaní sa v týchto
  odvetviach
 • v obchodných firmách zameraných na výpočtovú techniku, meraciu a regulačnú
  techniku
 • všade, kde treba vykonávať spravovanie a zabezpečovanie počítačových sietí
 • pri vývoji internetových riešení nielen v chemickom a potravinárskom
  priemysle, ale i vo finančníctve a bankovníctve
 • ako programátor vo všetkých odvetviach hospodárstva
 • ako stredný článok riadenia v chemických a potravinárskych
  podnikoch, a to na ekonomických, obchodných, technických
  i personálnych úsekoch
 • má predpoklady podnikať v oblasti výroby, služieb zameraných na
  chemické a potravinárske technológie, ako i ekonomické činnosti

Výnimočnosť študijného programu:

 • ako jediný zo študijných programov v SR je zameraný na aplikáciu
  automatizácie a informačných technológií v chemickom a potravinárskom
  priemysle
 • ako jediný zo študijných programov v SR poskytuje interdisciplinárne
  štúdium v oblasti prírodných vied - chémie, matematiky a fyziky,
  chemických technológií, automatizácie a informačných technológií