Kontakty

Prihlášky na štúdium

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogické oddelenie
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Kontaktné informácie, prihláška na štúdium, podmienky prijatia: web FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Úsek pedagogických činností
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Katarína Macušková Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
(sekretariát) (vedúci oddelenia)
e-mail: office@uiam.sk e-mail: martin.klauco@stuba.sk
tel.: +421 259 325 366 tel.: +421 259 325 345
mob: +421 918 674 366  
www: https://www.uiam.sk

Oddelenie matematiky

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Katarína Macušková doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
(sekretariát) (vedúci oddelenia)
  e-mail: zdenko.takac@stuba.sk
  tel.: +421 259 325 296,
+421 918 674 296
www: https://www.uiam.sk