Chcel by som sa stať študentom programu, ale...

„Štúdium takého typu je náročné."
Štúdium určite nie je jednoduché, ale našou úlohou je študentov vzdelávať a pomáhať im pri zvládnutí výchovno-vzdelávacieho procesu. Vaša námaha počas štúdia sa Vám určite vráti vo Vašej cene práce.
„Neviem nič automatizácii ani o informatizácii."
To nie je potrebné, našou úlohou je študenta programu všetko potrebné naučiť.
„Neviem programovať."
Ani to od Vás nečakáme, programovanie učíme od začiatku. Tým, čo programovať vedia, vychádzame v ústrety individuálnym prístupom.
„V súčasnosti som študentom bez špeciálneho zamerania."
Tento program je univerzálny, môže ho bez akýchkoľvek obmedzení študovať absolvent akejkoľvek strednej školy.
„O chémiu sa veľmi nezaujímam."
Z chemických vied a chemických technológií sa v rámci tohoto študijného programu preberú len základy a jadro programu tvoria predmety z oblasti informatizácie, automatizácie, ekonomiky a manažmentu.
„Neviem, či zvládnem prijímacie pohovory z chémie a matematiky."
Dekan fakulty študentom, ktorí dosiahnu potrebný počet bodov za študijné výsledky zo strednej školy, prijímacie pohovory odpúšťa. V súčasnosti je prevažná väčšina študentov prijímaná len na základe výsledkov zo strednej školy.
„Vysokoškolské štúdium je v súčasnosti finančne náročné najmä v Bratislave."
Na to, aby ste sa stali študentom programu, nepotrebujete žiadne prípravné kurzy, za ktoré by bolo treba platiť. Študentom 1. ročníka sa fakulta snaží v plnej miere zabezpečiť internátne ubytovanie Študijné a informačné stredisko fakulty má k dispozícii dostatok študijnej literatúry, ktorá sa dá vypožičať a netreba ju nakupovať. Bratislava so svojou mierou nezamestnanosti poskytuje najviac možností na študentské brigády a už počas štúdia získate také vedomosti, že budete mať možnosť nadviazať pracovné kontakty, ktoré neskôr môžete zúročiť pri hľadaní zamestnania.
„Pôjdem radšej študovať čistú informatiku."
V tomto študijnom programe dostanete základ aj z chemických, biochemických a potravinárskych predmetov, technológií a vied, čo vám otvorí priestor do firiem zaoberajúcich sa touto problematikou. To Vám dá podstatnú výhodu oproti čistým informatikom, pretože budete vedieť, o čom hovoríte.

Študentom ponúkame:

  • zaujímavé a perspektívne štúdium
  • prácu v moderne vybavených počítačových laboratóriách
  • prácu v moderne vybavených laboratóriách riadenia procesov
  • individuálne vedenie študentov
  • možnosť absolvovať časť štúdia alebo vypracovania záverečnej práce v zahraničí
  • možnosť zapojenia sa do domácich i zahraničných výskumných projektoch
  • všetkým prijatým ubytovanie na legendárnom internáte Mladá Garda :-)

Od študentov vyžadujeme:

  • chuť študovať a naučiť sa
  • vytrvalosť