Informácie pre rodičov našich nádejných študentov

"Plánujú vaše deti štúdium na vysokej škole? Nepopáľte sa výberom nekvalitného študijného programu či školy. Rozdiely medzi úrovňou jednotlivých fakúlt sú priepastné - zistila to Akreditačná komisia pri hodnotení vedy a výskumu na 27 vysokých školách. Úroveň pedagógov či vybavenia školy niekde dosiahla kvalitu svetovej špičky, inde vyučujú učitelia, ktorí nič nedokázali ani v národnom meradle." (Hospodárske noviny, november 2009)

 • Naša fakulta je podľa analýz agentúry ARRA dlhodobo najlepšou technickou fakultou na Slovensku: 
  • rok 2008: 1. miesto v SR, 1. miesto v ČR
  • rok 2009-2013: 1. miesto v SR
  • rok 2014: 1. miesto v SR, 2. miesto v ČR
  • rok 2015: 1. miesto v SR
 • V odbore automatizácia máme akreditovaný kompletný trojstupňový systém štúdia: bakalársky program "Riadenie procesov", inžiniersky program "Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve" a doktorandský program "Riadenie procesov".
 • Na jedného pedagóga máme na fakulte priemerne 6,7 študentov. U nás nie sú študenti iba masa bez mena. Prevláda individuálny spôsob štúdia.
 • Štúdium u nás netrvá menej ako päť rokov (na rozdiel od niektorých rýchlokvasených univerzít) a nie je ľahké. Vďaka tomu neprodukujeme nezamestnaných. Firmy vedia, že na našich absolventov sa dá spoľahnúť, patrične ich aj vyhľadávajú a oceňujú.
 • STU je najlepšou univerzitou z pohľadu úspešnosti získavania grantových prostriedkov. Máme špičkovo vybavené laboratóriá s najmodernejšími technológiami.
 • V komplexnej akreditácii fakúlt v roku 2015 získala naša fakulta najvyššie hodnotenie A v chemických vedách a fyzike. V oblasti "Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie" bola fakulta hodnotená iba na základe výsledkov jediného oddelenia - nášho - pozostávajúceho z cca 8 pedagógov a 8 doktorandov. Získali sme takisto najvyššie hodnotenie A. Pre porovnanie, oddelenie informatizácie a riadenia procesov je teda tak kvalitné ako Fakulta informatiky a informačných technológií STU, či Fakulta elektroniky a informatiky STU. Táto trojica fakúlt totiž skončila v hodnotení rovnako a najvyššie.
 • Zohľadňuje sa počet a kvalita publikácií pedagógov, počet skončených doktorandov, ich účasť na riešení projektov, objem získaných grantov, kvalita výskumnej infraštruktúry, členstvo vo výboroch projektov, v medzinárodných inštitúciách, v edičných radách odborných periodík.