Témy dizertačných prác pre akademický rok 2019/2020

 1. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
  Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov
  Robust Predictive Control of Chemical Processes
 2. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
  Robustné fuzzy riadenie chemickotechnologických procesov
  Robust Fuzzy Control of Chemical Processes
 3. prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
  Optimal Control of Membrane Processes
  Optimálne riadenie membránových procesov
 4. doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
  Safe and Secure Process Control
  Bezpečné a zabezpečené procesné riadenie
 5. doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
  Real-Time Nonlinear Model Predictive Control
  Nelineárne prediktívne riadenie v prostredí reálneho času