Témy dizertačných prác pre akademický rok 2018/2019

 1. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
  Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov
  Robust Predictive Control of Chemical Processes
 2. prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
  Optimal Control of Membrane Processes
  Optimálne riadenie membránových procesov
 3. prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
  Guaranteed parameter estimation
  Garantovaný odhad parametrov
 4. prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
  Predictive Control based on Robust Soft-sensors
  Prediktívne riadenie založené na robustných soft-senzoroch
 5. doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
  Safe and Secure Process Control
  Bezpečné procesné riadenie
 6. doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
  Real-Time Nonlinear Model Predictive Control
  Nelineárne prediktívne riadenie v reálnom čase