FAQ - často kladené otázky

Program Automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve sa inžinierskym štúdiom na FChPT študuje v rámci odboru Automatizácia. Nadväzuje na bakalársky študijný program: Riadenie procesov.

Prečo by som mal(a) študovať tento program?

Naši absolventi nemusia navštevovať úrady práce, nemajú problémy s uplatnením nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, pracujú v atraktívnej a rozvíjajúcej sa oblasti so zodpovedajúcim príjmom.

Máme doktorandov, ktorí skončili inú špecializáciu, ale prišli potom k nám, aby si zlepšili svoje vedomosti v informačných technológiách a v riadení procesov.

Robím bakalársky projekt na inom oddelení

Bakalársky projekt nemá súvis s oddelením, na ktorom budete študovať.

Nie je takýto program na FChPT trocha mimo?

Práve naopak. Po troch rokoch štúdia na FChPT už bakalári vedia základy všetkého potrebného, ak by chceli ísť pracovať do chemického či potravinárskeho prostredia. Tu k tomu pridajú pochopenie a ovládanie moderných riadiacich a informačných technológií. Uplatniteľnosť absolventov tým prudko vzrastá.

Kde sa teda absolventi zamestnávajú?

Uplatnenie je veľmi široké a súvisí s vedomosťami získanými v štúdiu. Od merania, regulácie, automatizácie, cez správu a zabezpečenie počítačových sietí, vývoj webovských stránok a internetových riešení nielen pre chemické a potravinárske firmy, až po prácu v bankách a poisťovniach. Ďalej vo výskumných a vývojových organizáciách vo svojom zameraní. A samozrejme všade tam, kde sa uplatní chemický a potravinársky inžinier.

Náš absolvent ovláda nielen základy chemických a potravinárskych technológií. Naučí sa veľa vecí o kybernetike, riadení, meraní a optimalizácii. Priberá k tomu aktívnu prácu s počítačmi, operačné systémy Windows, Linux, Solaris, základy programovania, vytváranie webovských stránok, ci prácu s databázami. Dokáže samostatne riešiť problémy, prezentovať výsledky svojej práce použitím najmodernejších technológií a to nielen v slovenčine.

Každý absolvent ale nemusí byť odborník vo všetkých týchto oblastiach. Podporujeme profiláciu na niektorú z nich cestou individuálneho vedenia študentov.

Tvrdí sa, že špecializácia je ťažká, tak prečo si nevybrať inú a ísť cestou ľahšieho odporu?

Ak ste dokázali prejsť tromi ročníkmi STU, tak sa nemáte čoho báť. Študentov špecializácie nevyhadzujeme, ale vzdelávame. Nenájdete u nás predmety, kde sa treba memorovať, ale také, ktoré podporujú logické myslenie a súvislosti. Snažíme sa o to, aby ste sa mali po skončení fakulty dobre. Zatiaľ sa nám táto cesta ukazuje ako správna. Po absolvovaní ľahšej cesty budete musieť pri hľadaní dobrého zamestnania vyvinúť väčšie úsilie pri samoštúdiu. Vaše vzdelávanie sa nikdy neskončí.

Neviem programovať ani dobre pracovať s počítačmi

Nemáme špeciálne požiadavky na úroveň vzdelania v tomto smere. Ten, kto už niečo ovláda, sa zdokonalí, ten, kto začína, sa naučí. Veď práve na to sme tu.

Veľmi často absolventom FChPT firmy vyčítajú nízku úroveň pri používaní počítačov a informačných technológií. Pre absolventov nášho programu to neplatí.

Aké vybavenie ponúkate?

Napríklad moderné laboratóriá. Či už počítačové, alebo najnovších riadiacich systémov. Ďalej neobmedzený prístup k Internetu, vlastnú webovú stránku.

A ľudia?

Krúžok má svojho pedagogického poradcu, s ktorým sa pravidelne stretáva a riešia sa nielen študijné problémy. Máme veľký záujem o zlepšovanie a inovácie v štúdiu a pojem spätná väzba nepoužívame len v prednáškach zo Základov automatizácie, ale aplikujeme ho v každodennom živote. Každý pedagóg a zamestnanec je vždy pripravený na konzultácie a pomoc študentom. Dobre si uvedomujeme, že z dnešných študentov sa stanú naši zajtrajší partneri a najlepší propagátori.

Pre bližšie spoznávanie a upevňovanie vzťahov sú organizované Dni automatizérov - Zimná kapustnica a letná Železná studnička. Pozrite si, ako to vyzeralo v minulosti.

Ako je to s medzinárodným uplatnením?

Vybraní študenti možu pracovať na svojej diplomovej práci v zahraničí. Takáto skúsenosť je nepriehliadnuteľná vo vašom životopise, nehovoriac o zlepšení ovládania cudzieho jazyka. Máme kontakty a spoločné projekty s poprednými európskymi univerzitami. Naši doktorandi a pracovníci absolvovali dlhodobé pobyty v Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Anglicku, Švajčiarsku a inde. Napríklad doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. vyhral konkurz na doktoranda na najlepšej európskej univerzite v našom odbore - ETH Zurich.