Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu sa uplatní:

  • vo firmách zaoberajúcich sa meraním, reguláciou, automatizáciou nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, avšak znalosť chemických a potravinárskych technológií býva výhodou pri uplatňovaní sa v týchto odvetviach
  • v obchodných firmách zameraných na výpočtovú techniku, meraciu a regulačnú techniku
  • všade, kde treba vykonávať spravovanie a zabezpečovanie počítačových sietí
  • pri vývoji internetových riešení nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, ale i vo finančníctve a bankovníctve
  • ako programátor vo všetkých odvetviach hospodárstva
  • ako stredný článok riadenia v chemických a potravinárskych podnikoch, a to na ekonomických, obchodných, technických i personálnych úsekoch
  • má predpoklady podnikať v oblasti výroby, služieb zameraných na chemické a potravinárske technológie

Výnimočnosť študijného programu:

  • ako jediný zo študijných programov v SR je zameraný na aplikáciu automatizácie a informačných technológií v chemickom a potravinárskom priemysle
  • ako jediný zo študijných programov v SR poskytuje interdisciplinárne štúdium v oblasti prírodných vied – chémie, matematiky a fyziky, chemických technológií, automatizácie a informačných technológií
  • Nakoľko sa v súčastnosti kladie dôraz na spoluprácu s praxou už počas štúdia, naši študenti sa v rámci letnej praxe zúčastňujú intenzívne na stredných pozíciách riadenia v malých a stredných podnikoch ako aj v bankovom sektore. V tejto oblasti intenzívne spolupracujeme s Tatrabankou, ktorá dáva našim absolventom možnosť training programu po ukončení štúdia. Rozvíja sa aj  spolupráca s automobilovým priemyslom v rámci duálneho vzdelávania Peguet Citroen PSA, kde po úspešnom vypracovaní diplomovej práce sa absolventom ponúka pracovné zaradenie na strednej úrovni riadenia.

O absolventoch:

Portál platy.sk uvádza v roku 2015 nasledovné údaje pre absolventa štúdia bez praxe. Jedná sa o pozície, do ktorých sa naši absolventi dostávajú:

  Pozícia Priemerná hrubá mzda
  Technológ 1130 eur
  PLC programátor 1368 eur
  Procesný inžinier 1440 eur
  Systémový administrátor 1560 eur

Informácie z denníka Pravda, 23.4.2010: Veľký prieskum medzi čerstvými absolventmi vysokých škôl ukázal, že najväčšiu šancu zarábať hneď po vysokej škole viac ako tisíc eur v čistom majú študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Majú aj najmenšie problémy nájsť si prácu. (zdroj)

Informácie z denníka Pravda, 15.6.2009 (zdroj)

Najvyššie platy absolventov

Poradie Odvetvie Priemerná hrubá mzda
1. Informačné technológie 949 eur
2. Farmácia 917 eur
3. Chemický priemysel 908 eur
4. Výroba, rozvod elektriny 873 eur
5. Účtovníctvo a audítorstvo 866 eur

Ako sa menia absolventské platy

Poradie Pozícia Priemerná hrubá mzda Zmena oproti vlaňajšku
1 Procesný inžinier 973 eur +25%
2 Inžinier kvality 875 eur +21%
3 Obchodný zástupca 883 eur +20%