Inžiniersky študijný program

Riadenie technologických procesov v chémii a v potravinárstve (RTP)