Inžiniersky študijný program

Riadenie technologických procesov v chémii a v potravinárstve (RTP)

Kontakty

Ústav manažmentu STU

Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Vazovova 5
812 37 Bratislava

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. Ing. Jana Plchová, PhD.
e-mail: monika.zatrochova@stuba.sk e-mail: jana.plchova@stuba.sk
tel.: +421 918 563 085 tel.: +421 918 669 141