Kontakty

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Katarína Macušková doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
(sekretariát) (riaditeľ ústavu)
e-mail: office@uiam.sk e-mail: michal.kvasnica@stuba.sk
tel.: +421 259 325 366 tel.: +421 259 325 352
www: https://www.uiam.sk

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Úsek pedagogických činností
Radlinského 9
812 37 Bratislava