Inžiniersky študijný program

Riadenie technologických procesov v chémii a v potravinárstve (RTP)

Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

  • Dvojročný inžiniersky študijný program je zaradený v sústave študijných programov: CHEMICKÉ TECHNOLÓGIE
  • Študijný program zabezpečuje Ústav manažmentu.