Naši študenti vyvíjajú web projekty

Niektorí z našich študentov sa zaujímajú o programovanie pre web a databázy. Z ich malých študentských projektov vznikajú web aplikácie, z ktorých viaceré boli/sú použité aj na webe našej fakulty. Menujme aspoň niektoré:

  • Ing. Kmeťová, Ing. Krivák, Ing. Kuzma, 2010, Diplomové práce: moduly pre informačný systém UIAM.
  • Ing. Kalúz, Ing. Vlková, Diplomové práce: virtuálne laboratórium.
  • Ing. Lanák, 2009, Diplomová práca: Dovolenkový modul pre webový systém ÚIAM. Elektronické spracovanie dovoleniek, služobných ciest, PN, evidencia, prehľad o (ne)prítomnosti na pracovisku on-line. Viac.
  • Ing. Hirmajer, Diplomová práca: Projekt katedrovej knižnice. Elektronické spracovanie výpožičiek, prehľad najnovších titulov. Stránka.
  • Ing. Puna, Diplomová práca: Databázové spracovanie rozvrhov pomocou Internetu. Z tejto pôvodne malej aplikácie pre účely katedry sa postupne vyvinul celofakultný rozvrhový systém. Stránka.
  • Hudec, P., Bakalársky projekt: Tvorba informačného systému publikácii katedry. Opäť bol tento modul základom pre neskorší fakultný systém publikácií. Stránka.

Medzi ďalšie projekty, ktoré začínali študentskými semestrálnymi prácami, môžeme napríklad zaradiť systém na administráciu konferencií, ako napríklad ŠVK, Process Control, ako aj web design a funkcionalitu väčšiny web stránok oddelení našej fakulty. Na nich nájdete informácie o novinkách, prehľady predmetov, bakalárskych a diplomových prác, čo sú dynamické web stránky poskytujúce vždy aktuálne informácie.

Máte záujem? Príďte k nám študovať, dozviete sa viac. A ak už nemôžete, ale daná problematika vás zaujíma, pozrite si naše e-learningové stránky k web oblastiam. Väčšina z e-predmetov je voľne dostupná, študovať si ich môžete aj sami.