Tri hlavné dôvody, prečo si zvoliť bakalársky študijný program AIM

100% zamestnanosť

Absolventi inžinierskeho študijného programu AI, ktorý je pokračovaním bakalárskeho študijného programu AIM nemajú problém sa zamestnať v odbore.

Najlepšia technická fakulta

Podľa výsledkov evaluácie agentúry ARRA je FCHPT STU v Bratislave opakovane najlepšou technickou fakultou v SR od roku 2008. Za rok 2014 vyhodnotila našu fakultu aj ako druhú najlepšiu na území ČeskaSlovenska.

Zahraničné pobyty

Študentom ponúkame možnosť absolvovať časť štúdia alebo vypracovať záverečnú prácu v zahraničí (CZ, UK, CH, DE, FR, ...). Ďalej im ponúkame možnosť zapojenia sa do domácich i zahraničných výskumných projektoch.

Chceš sa vzdelávať v oblasti informačných technológií, automatizácie, ekonomiky alebo chémie na vysokej škole a hľadáš kvalitu?
Ak áno, tak je pre Teba bakalársky študijný program AUTOMATIZÁCIA, INFORMATIZÁCIA A MANAŽMENT V CHÉMII A POTRAVINÁRSTVE (AIM) tým pravým.

Ak sa chceš pridať k nám, tak podaj elektronickú prihlášku na FCHPT STU v Bratislave do 30. apríla 2019 (prvé kolo), alebo do 9. augusta 2019 (druhé kolo). Prijímame bez prijímacej skúšky.

Video o ÚIAM

Video o FCHPT

Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium trvá 3 roky a je ukončené štátnou skúškou. Absolvovaním tejto časti štúdia získa študent titul "bakalár" (Bc.) a môže ďalej pokračovať v inžinierskom štúdiu, alebo nastúpiť do zamestnania.

viac informácií

Inžinierske štúdium

Inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium a predstavuje úplné vysokoškolské vzdelanie. Trvá ďalšie dva roky. Ukončené je štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolvent získa titul "inžinier" (Ing.).

viac informácií

Doktorandské štúdium

Po absolvovaní inžinierskeho štúdia môžu absolventi pokračovať v štvorročnom doktorandskom štúdiu. Po jeho ukončení sa udeľuje titul "philosophiae doctor" (PhD.).
 

viac informácií